Leider Gitaristen

Eric Kerns - muzikaal leider gitaristen voor Songs & Strings - koor in Utrecht

De gitaristen worden geleid door Eric Kerns.

Eric herkent de talenten van de muzikanten en zorgt ervoor dat de klanken van de gitaren de zang versterken. Het wordt een mooi levendig geheel.

Eric is ook singersongwriter. Hij speelt zijn eigen songs vaak samen met andere muzikanten, zoals Janos Koolen, Eka Permana en Bram Ramshorst. Deze muzikanten brengen hun eigen kleur en geluid. Het geheel van stemmen en klanken is meer dan de som van de delen. Iedere muzikant vertelt zijn eigen authentieke verhaal in een solo of een melodielijn. Het brengt de muziek op een hoger niveau.

 

Scroll naar boven